Disclaimer

Disclaimer voor www.silqy.nl

Ambianzz Bedding B.V. (Kamer van Koophandel: 66073197), hierna te noemen silqy, verleent u hierbij toegang tot www.silqy.nl ("de Website") en nodigt u uit het aangebodene te kopen.

silqy behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

 

Beperkte aansprakelijkheid

silqy spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op de Website geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met silqy. Voor op de Website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan silqy nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor het gebruik van alle informatie welke gegeven wordt op onze website.

 

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij silqy.

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van silqy, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.